Merke- og planleggingsdager

Februar 2020

26.

Vinteraktivitetsdag

September 2020

3.-4.

Planleggingsdager

Desember 2020

18.

Nissefest

Januar 2021

4.-5.

Planleggingsdager

Februar 2021

6.

Samefolkets dag (markere 5.2.)

12.

Karneval

Juni 2021

4.

Planleggingsdag

Juli 2021

19.-30.

Sommerstengt

Oktober 2021

24.

FN-dagen (markere 22.10.)

Desember 2021

13.

Luciamarkering