Merke- og planleggingsdager

September 2019

5.-6.

Planleggingsdager

Oktober 2019

24.

FN-dagen

Desember 2019

13.

Luciafeiring

17.

Nissefest

Januar 2020

6.-7.

Planleggingsdager

Februar 2020

6.

Samefolkets dag

14.

Karneval

26.

Vinteraktivitetsdag

Juni 2020

5.

Planleggingsdag

Juli 2020

6.-20.

Sommerstengt